På forlaget er udgivet:
______________________________________________________

CHEF FOR TELEGRAFREGIMENTET 
– om lederskab og resultater

Erik Schwensen giver, gennem en personlig og inspirerende fortælling, et indblik i, hvordan han oplevede tiden som chef for Telegrafregimentet. Han fortæller om Telegrafregimentets resultater, om udfordringerne og forandringerne, sin personlige baggrund og overvejelser, ledelsesprincipper  og strategier, og sine helt personlige eftertanker. Han ønsker dermed at inspirere læseren til selvrefleksion.
   Erik Schwensens militære karriere startede i Thy og førte ham tidligt til Fredericia. Interessen for ledelse og udvikling har været grundlæggende gennem alle årene.
 

I bogens forord skriver oberst Søren Andersen, chef for Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter blandt andet:
”Eriks fokus på ledelse, udvikling af individet, positivitet, veteraner, etablering af eksterne netværk samt samarbejde og kommunikation står stadig som noget helt unikt for mig…..  
Bogen henvender sig også til mennesker, der ønsker et nuanceret indblik i Forsvaret, viden om samarbejde med det politiske niveau 

Forfatter: 
Erik Schwensen

Fredericia, 2. december 2016.
Udgiver: Erik Schwensen.

192 sider, 17x24,5 cm., illustreret.
ISBN: 978-87-993160-9-0. 250 kr.

Tilhørende:
www.es-leadership.dk
 og det omkringliggende samfund, håndtering af pressen samt indblik i en moderne offentlig virksomhed.
……Bogen handler om, hvorledes man kan gribe et chefvirke an. Hvordan man kan arbejde med strategier, principper, direktiver og planer på et højt kvalitativt niveau. Herunder hvordan man kan gennemføre en stor forandringsproces…….. Kommunikation er et væsentligt element i at skabe resultater, hvilket Erik på rigtig god vis får trukket frem i bogen som et meget væsentligt tema. Man får et godt indblik i den kompleksitet, der er i ledelse af en højteknologisk og synlig organisation i Forsvaret…….   
     En bog der med fordel kan læses flere gange, og en bog man kan tage frem, når man søger inspiration og viden.”
 
Erik Schwensen driver i dag sit eget lederrådgivnings- og Coachingfirma - ES-Leadership, og han er tilknyttet Acuity World som Ledelsesrådgiver, Business Coach og Træner. Han er censor på en række master- og kandidatuddannelser ved bl.a. CBS og flere universiteter i Danmark og Norge. Han er endvidere formand for VL 104 – Lillebælt i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, ligesom han aktivt deltager i flere frivillige organisationer, herunder næstformand i de Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn, samt sekretær i Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold.
 
___________________________________________________________________

ROTTENS ØJE – 
En spændingsroman fra pestens tid
Debutroman. Forfatteren har gennem mange år skrevet en del noveller til forskellige blade. Hun har været en aktiv deltager på højskoleophold og i studiekredse med blandt andet tolkning af litteratur som hovedemner.               
   
Romanen tager udgangspunkt i den unge Andreas, som har oparbejdet en uoverskuelig gæld til kromanden Kræn Pøt. Denne gæld kommer til at forme Andreas’s skæbne, og han må flygte over hals og hoved fra hjemmet i Horsens.
    I historien følger vi Andreas gennem ni dramatiske år midt i 1300 tallets
hårde livsvilkår, hvor galgebakkerne blev flittigt benyttet, og rettergangen oftest var kort proces og offentlig hængning. Vi følger Andreas til Kolding og Lübeck hvor ”Rottens Øje” på mystisk vis ser lige ind i hans dårlige samvittighed.
    Ved hårdt fysisk arbejde i blandt andet saltminerne i Lüneburg, transport af salt med hestevogne og skibe til sildeindustrien knyttet til Skånemar
kedet, skaffer han sig et udkomme, men indfanges af både forbrydere og besættelse af en offentlig kvinde.   

Forfatter: Herdis Frahm Honoré. Fredericia. Den 18. maj 2016.
Udgiver: Herdis Frahm Honoré.
208 sider, A5, illustreret. 149 kr.
ISBN: 978-87-993160-8-3
 
Lektørudtalelse fra DBC.
    Andreas oplever dog kort lykken som ægtemand og far i Danmark, men under pesten i 1349-50 drives han igen ud af landet. Den rottebårne voldsomme pest forstærker befolkningernes jødehad, og de katolske afladsbreve sælges til mordere og andre syndere. Også til Andreas, som igen rammes af ”Rottens Øje” og kun ser én udvej til at frigøre sig fra besættelsen!
    En velskrevet historisk spændingsroman der er svær at lægge fra sig!
________________________________________________________________

Snapshot! 
33 enkle tips til at tage bedre billeder af dine børn
.

I Danmark findes der ret præcist én million børn i alderen 0-14 år, og de er naturligt nok blandt de allermest fotograferede motiver, når kameraet eller mobilen kommer frem hos forældre eller bedsteforældre. Desværre er det ikke altid, at billedet bliver så godt, som man oplevede øjeblikket: Måske trykkede man lige lidt for sent på knappen, lyset var forkert, eller også blev billedet bare lidt for rodet.
    Moderne kameraer er blevet så gode, at man ikke behøver at sætte sig ind i en masse teknik for at kunne tage bedre billeder af sine børn, og derfor er bogens hovedtemaer i stedet blevet ”Psykologi”, ”Motiver” og ”Timing”, der ifølge Søren Engelbrecht er de tre vigtigste faktorer for det gode børnebillede.

Forfatter: Søren Engelbrecht.
Fredericia, 16. juni 2016.
Udgiver: Søren Engelbrecht.

96 sider, 18x24 cm. 249 kr.
ISBN: 978-87-993160-7-6
Lektørudtalelse fra DBC.

Tilhørende:
www.snapshot33.dk

De 33 tips er alle forklaret helt enkelt uden brug af fagsprog, så alle kan være med. Og så er hvert enkelt tip illustreret med et billede, samt fortælling om, hvordan netop dét billede i sin tid blev til.
    ”Det behøver ikke at være raketvidenskab at tage gode børnebilleder”, uddyber Søren Engelbrecht. ”Alt for mange forældre ender med ikke at få nok ud af deres kamera, fordi de synes det er alt for indviklet. Så skyder de løs med mobilen i stedet for, kameraet samler støv, og de synes stadig, der mangler noget. I virkeligheden er det meget lidt, der skal til for at gøre sine billeder bedre – uanset om man bruger kamera eller mobil – og det er det, jeg håber, min bog kan hjælpe til med.”
________________________________________________________________

Biografi
Frederik Kastor Hansen -
Billedhugger og sølvsmed
Frederik Kastor Hansen blev født og voksede op i Fredericia. Blandt hans venner, bekendte og kollegaer var personer som malermester Amandus Matthiessen, Hugo Matthiessen, Hjalmar Mattiessen, Georg Brøchner-Mortensen, Carl M. Cohr og Carit Etlar. Biografien er endnu en brik til historien om Fredericia og dens kendte borgere.
    Kastor Hansen blev uddannet malersvend hos Amandus Matthiessen og flyttede derefter til København i 1891 for at videreuddanne sig på Kunstakademiet som billedhugger.
    Selv om han blev gift og bosatte sig i København holdt han forbindelsen vedlige til Fredericia, hvor han har udført flere arbejder. Nogle af disse befinder sig i dag på Museerne i Fredericia. Desuden har han blandt andet udført udsmykningen over indgangen til den Johnsonske Stiftelse i Østervoldgade og modelerede relieffet af Carit Etlar, på dennes fødehjem i Gothersgade.
Billedhuggeren Kastor Hansen var gennem alle årene plaget af sygdom, som kom til at betyde, at han

Forfatter: Anders Engelbrecht.
Fredericia, 12. maj 2016.
Udgiver: Anders Engelbrecht.
108 sider, A5, illustreret. 129 kr.
ISBN:978-87-993160-6-9.

 kastede sig over arbejdet som sølvsmed. Han var autodidakt, men blev meget anerkendt i sin samtid, både for sine smykker og korpusarbejder. Som sølvsmed etablerede han eget værksted, men designede blandt andre for Carl M. Cohr og Georg Jensen.
    Måske skyldes det Kastor Hansens tidlige død i 1918, at han i en lang årrække ikke har været kendt, og for de fleste heller ikke i dag er kendt i Fredericia. Men især hans sølvarbejder er repræsenteret på museer og i flere private samlinger.
Han døde som kun 49 årig i 1918 i København.
________________________________________________________________

MORGEN TANKER

Illustrerede digte 

Digtene i denne bog bygger på tanker om det daglige liv. Tankerne er formuleret i stille morgentimer, med tid til refleksioner over menneskenes store samhørighed, fascination og afhængighed af hinanden og naturen.
    Vi kan blive nysgerrige, drages og frastøddes i angst, af både mennesker og natur.
    De almenmenneskelige følelser der kommer til udtryk i teksterne er ikke nødvendigvis personlige eller enkelt- stående, de opleves sikkert af de fleste mennesker, uanset ståsted, men måske tænkt med andre ord.
    Da jeg gennem mange år har fotograferet til forskellige formål, har jeg fundet det interessant at ledsage teksterne med fotos, som jeg håber vil virke som inspiration og eventuel indføring til digtene.

 
Udgivet i 100 nummererede eksemplarer.

Forfatter: Rosa Engelbrecht.
Fredericia, 13. marts 2016.
Udgiver: Rosa Engelbrecht.
64 sider, A5. Illustreret. 99,95 kr.
ISBN: 978-87-993160-5-2
_________________________________________________________________

DE NÅEDE IKKE HJEM
i døden ”For Freedom”.

Bogens beretning tager sit udgangspunkt på Christianskirkens Kirkegård i Fredericia, og Middelfart Nye Kirkegård, hvor der findes mindesmærker over en begivenhed under 2. Verdenskrig. Mindesmærkerne er sat over syv allierede flyvere, som satte deres liv til for Danmarks frihed.  
    Deres fly, Stirling LK 279, var bemandet af fem englændere og to australiere der alle ofrede deres liv for andres frihed. Sådan var det dengang og således er det stadig i dag. Der ydes en indsats, hvor nogen betaler den ultimative pris.  

Forfatter: Peer Petersen.
Fredericia, 11. dec. 2015.
64 sider, A5. Illustreret.
Udgiver: Peer Petersen.

Udsolgt fra forlaget.

Lektørudtalelse fra DBC.

    På 70 årsdagen for styrtet i Lillebælt, den 10. februar 1945, hvor de syv flyvere omkom med deres Stirling LK 279, blev de mindet ved et stort arrangement ved Christianskirken. I arrangementet deltog ca. 100 personer, deriblandt også grevinde Sussie og H.E. Ingolf, greve af Rosenborg, som har været så venlig at skrive bogens forord.
    Gennem en samling beretninger, som beskriver hændelserne omkring allierede flys manøvrer for at nedkaste våben til den danske modstandsbe- vægelse ved Østerballe og Fønsvang på Vestfyn, fortælles om baggrunden for mindesmærket. Desuden gives et indblik i de hårde vilkår for besætningerne i luften og om modstandsfolkenes livsfare ved at modtage nedkastede våben og materiel.  
_________________________________________________________________

Lancaster i brand over 
Lillebælt

Mere end 55.000 unge mænd mistede livet som besætningsmedlemmer på britiske bombefly under Anden Verdenskrig. Syv af dem omkom den 10. marts 1943, da deres fly blev angrebet af en tysk natjager og styrtede i Lillebælt ved Fredericia. De var på vej hjem efter at have kastet miner ved den tyske kyst og havde valgt en hjemrute, er tilfældigvis bragte dem hen over Danmark. Nogle kunne måske spørge sig selv, hvorfor vi skal mindes disse syv mænd, som døde for 70 år siden på vej fra et sted til et andet? Svaret er lige så simpelt som spørgsmålet. 
     I bogen kan der læses om: Royal Air Force, Luftwaffe, nedskydningen af flyet, luftaktiviteret samme nat, om mindestenen, om det omkomne personel, om flyene og meget mere.

Forfatter Peer Petersen.
Fredericia. Den 10. marts 2013. 
Udgiver:De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia 
og Omegn.
64 sider, A5, illustreret.

Udsolgt fra forlaget.

Lektørudtalelse fra DBC.
 ________________________________________________________________
Søhelten Peter Buhl
Peter Buhl er født i Fredericia den 16. maj 1789.
    Søhelten Peter Buhls korte men dramatiske liv beskrives fra han som søn af Fredericias daværende borgmester Hans Buhl, allerede som 14årig blev optaget på Søkadetakademiet, som da lå i Fr. VIIIs palæ, en del af det nuværende Amalienbog Slot, til han som kun 23årig faldt i et af englandskrigenes slag ved Lyngør i Norge. 
    Hans unge liv var fuld af drama. Ved de store slag som han deltog i, mistede han først den ene arm og blev senere såret alvorligt i ryggen.    
    Sideløbende med kamphandlingerne
mistede han sin mor, og kort efter sin 
Forfatter: Anders Engelbrecht
Fredericia. Den 29. juni 2012.
6.Juli Komiteen.
64 sider, A5, illustreret.
Udsolgt fra forlaget.

Lektørudtalelse fra DBC.
unge forlovede. Men han formåede endnu engang at vende tilbage til krigstjenesten, hvor han omkom ombord på "Najaden" den 6. juli 1812.
    Mindedage over dette slag holdes stadig i hævd i Norge. I Fredericia blev der i 1913 rejst en mindestøtte over søhelten. Både i Fredericia og i Lyngør i Norge markeres 200 årsdagen den 6. juli 2012 med store arrangementer.
_______________________________________________________________
DDR Østtyskland - 
Hverdagsliv 1949 - 1989

Hæftet beskriver en lang række forhold i DDR-borgernes hverdag, fra de besværlige indkøbsforhold med lange køer og mangel på vareudbud over fritidsmuligheder til det overvågende politiske styre med STASI som en evig trussel. En snes forskellige emner belyses.
    Illustreret. med fotos optaget i det daværende DDR samt mange DDR produktfotos. 
    Publikationen er udarbejdet på baggrund af forfatterens store private samling af DDR-effekter og litteratur. Disse genstande blev første gang udstillet i forbindelse med 60 året for DDRs oprettelse og 20 året for statens nedlæggelse i 2009. I 2011 blev udstillingen vist over 8 måneder på Museum Lolland-Falster.
    Samlingen som består af godt 1000 genstande og ca. 400 bøger og hæfter, blev i foråret 2012 erhvervet af Koldkrigsmuseet Langelandsfortet, med henblik på en permanent udstilling om hverdagslivet i DDR. 
Tekstbidrag af:
Folke Ejvang: Radio, TV, Jernbaner
Søren Engelbrecht: Foto, Interflug
Knud Haugshøj: Sport.

Læs uddrag her.
Forfatter: pensioneret museumsassistent 
Anders Engelbrecht.
Udgiver: Anders Engelbrecht.
Udgivet 2009, andet oplag 2010.
40 sider, A5 og rigt illustreret. 

Lektørudtalelse fra DBC.