Andre udgivelser                                                                Home

Forlagets forfattere har skrevet og layoutet følgende bøger udgivet på Den Reformerte Menigheds Forlag. Disse kan også bestilles ved at sende en mail til:
skribenten@c.dk

Husk ved bestilling at oplyse:
Navn
Adresse
Evt. Telefonnr.
Bogens titel
Antal eksemplarer                                                      
Læs om salgsvilkår her

  Kongelig indbydelse - fra fransk huguenot til dansk reformert

En ny beskrivelse af menighedens spændende og velbevarede historie. Der er ikke siden 1939 udgivet væsentlige nye bøger om menighedens liv og historie. Denne nye historiske beretning tager sit udgangspunkt i de voldsomme religionsstridigheder i Frankrig, som blev optakten til de store flygtningestrømme af evangelisk reformerte huguenotter som drog op gennem Europa, især fra 1685.

I Den Reformerte Menigheds arkiv er bevaret en stor mængde korrespondance, protokoller m.m., som danner grundlaget for denne nye og samlede historie. Emnerne er blandt andre: Kolonien med jordlodder, tobak, avlsbrugergårde, fattigvæsen, forholdet til Fredericianerne, bankvæsen, ejendomme, kirkesølvet, kirkegang, liturgi, kirkelige handlinger, huguenotsalmer, globalt samarbejde, menighedslivet, medlemmerne, forstanderskabet, økonomi, mærkedage, sangkor, mindesmærker, velyndere, litteratur og meget mere.
ISBN: 978-87-9919-3-7. Pris 249 kr. 
Forfatter:
Rosa Engelbrecht.
Forord:
HKH: Prinsgemalen.

Bogen er på 352 sider, A4, rigt illustreret med historiske fotos og en mængde nyoptagelser.
Skole for livet
Den Reformerte Skole - Fredericia

Af Rosa Engelbrecht. Den Reformerte Menigheds Forlag 2009. 96 sider A4, rigt illustreret i farve. ISBN: 978-87-991914-2-0. Pris kr. 195,00.

Den Reformerte Menighed kom til Fredericia i 1719 på invitation fra kongen. Bogen beskriver de særlige vilkår for at drive en skole for menighedens børn. Menigheden prioriterede fra starten undervisningen af deres børn meget højt. Først i 1820 fik man sin egen skolebygning. Indtil da blev børnene undervist i lærerens hjem. Bogen belyser fx. bygningshisto- rien, lærernes forhold, børnenes vilkår, undervis- ningsformer og -materiale gennem årene fra 1719 til 1981. 
  Den Reformerte Menigheds Skatkammer
Af Rosa Engelbrecht. Om skik og brug ved nadver og dåb. Den Reformerte Menigheds Forlag 2008. 
32 sider A5, rigt farveillustreret. 
ISBN: 978-87-991914-0-6. Pris kr. 58,00.

Publikationen er en billed- og faktaregistrant over det historiske kirkesølv som er bevaret i Den Reformerte Menighed. Der fortælles ligeledes om de enkelte genstandes erhvervelse og historie.

Derudover indledes der med en beskrivelse af nadver og dåbstraditioner i Den Reformerte Menighed, sammenholdt med traditionerne i Den Danske Folkekirke.

  En broget buket fra Persillekvarteret Reformerte madopskrifter. Den Reformerte Menigheds Forlag 2008. 16 sider A5, farveillustreret.
ISBN: 978-87-991914-1-3. Pris kr. 35,00.

De reformerte som kom til Fredericia i 1719, kaldtes også huguenotter og var oprindeligt flygtet fra voldsomme religionsforfølgelser i Frankrig. Nogle fik ophold i Brandenburg området som tobaksplantører og agerbrugere. Herfra blev de inviteret til Fredericia.

De bevarede nogle af deres særlige middagsretter og traditioner fra Frankrig. Nogle af opskrifter findes stadig i de reformerte slægter i Fredericia. Opskrifterne er indsamlet, og retterne fotograferet.