Forlaget Skribenten                                                             Home

Anders Engelbrecht & Rosa Engelbrecht
Gefionsvej 16
DK-7000 Fredericia

Kontakt, bedst via mail:

skribenten@c.dk


Mails besvares så vidt muligt i løbet af et par dage.
I tilfælde af ferie svares så hurtigt som muligt.


Forlaget ekspederer foruden egne udgivelser også enkelte andre titler, som er skrevet og layoutet af ovenstående. Se listen her.

Forlaget påtager sig ingen økonomiske forpligtelser af nogen art.